Jadwal Dokter Klinik Cabang Grand Galaxy City

Jam Praktek
Poli Gigi Dewasa
Poli Gigi Anak
16.00 - 21.00
09.00 - 14.00
16.00 - 21.00